banner top trang chu moi
Vicato khử trùng
Tên sản phẩm: Viên sủi khử trùng VICATO TCCA 200g dùng trong bể bơi gia đình

Giá: Liên hệ

Viên clo này là chất cô đặc (lượng clo tối thiểu có sẵn là 90%) và ta có thể xử lý nước bằng clo thường xuyên. Việc xử lý nước bằng clo không ảnh hưởng đến độ pH, không làm cản trở việc lọc tuần hoàn của máy và không làm đục nước bể bơi.

 

- Viên clo này là chất cô đặc (lượng clo tối thiểu có sẵn là 90%) và ta có thể xử lý nước bằng clo thường xuyên. Việc xử lý nước bằng VICATO TCCA 200g/viên không ảnh hưởng đến độ pH, không làm cản trở việc lọc tuần hoàn của máy và không làm đục nước bể bơi.

- Được đóng nén dưới dạng viên sủi 200g/viên. 5kg/xô ( 4 xô một thùng)

- Khi thả vào nước có hiện tượng sủi bọt khí,viên tan hoàn toàn trong thời gian 5-7 ngày. 

 

 

 

MỘT SỐ SẢN PHẨM KHÁC
- TCCA TOMCAVIET(dạng bột giá rẻ)
- Viên sủi VICATO khử trùng trong môi trường ao hồ nuôi thủy sản
- Viên sủi khử trùng TCCA 2g dùng trong bể bơi công cộng
- VICATO Khử trùng(150,200g) chuyên dùng cho xử lý nước thải và nuôi cá lồng bè
- VICATO giới thiệu sản phẩm mới chuyên dùng cho ngành thuỷ sản
- Sản phẩm VICATO Dùng Trong Lồng Bè
- Sản phẩm mới (Thuốc tẩy khử trùng - VICATO HOÀNG TIẾN)