banner top trang chu moi
Góc Kỹ thuật
VICATO KHỬ TRÙNG PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH THỦY SẢN HIỆU QUẢ

VIDEO clip nói về sản phẩm VICATO Khử trùng của chúng tôi, đây là bước tiến quan trọng đưa thương hiệu VICATO gần gũi hơn đến bà con nuôi trồng thủy sản hơn. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận và được ngành nuôi trồng thủy sản cả nước đón nhận như một hiện tượng đột phá trong nuôi trồng thủy sản Việt Nam năm 2011.

http://youtu.be/ArxqWaE5B5Y

 

 

MC


Download file đính kèm tại đây