banner top trang chu moi
Download tài liệu
Phần 1 Bệnh học thủy sản - TS Bùi Quang Tề

Bệnh học thủy sản là một cuốn sách hay và rất cần thiết cho tất cả những người làm việc và nghiên cứu trong ngành thủy sản. để chia sẻ kiến thức cho mọi người biết đến và có thể áp dụng những kiến thức cho từng công việc riêng của mình, VICATO giới thiệu cuốn sách (Bệnh Thủy sản" của Tiến sỹ Bùi Quang Tề - Viện Nuôi trồng thủy sản 1

Bạn đọc theo dõi Phần 1 tại file đính kèm....Download file đính kèm tại đây