banner top trang chu moi
Video
Video clip Cụ rùa Hồ gươm dần hồi phục

    Với một bệnh viện hiện được cho là hiện đại, với sự đồng thuận chữa bệnh cho cụ rùa Hồ gươm của toàn xã hội và một Tiến sỹ BÙI QUANG TỀ đầu ngành về Bệnh thủy sản, Cụ rùa đã dần hồi phục.

     Dưới đây là VIDEO clip về Cụ.

http://youtu.be/K9xdNSQUNDA