banner top trang chu moi
Tin trong nước
Nuôi cá lóc đầu nhím
Nuôi cá lóc đầu nhím
(Nông Nghiệp VN, 17/11/2010)
 

Trung tâm KN-KN tỉnh Quảng Bình vừa thực hiện mô hình nuôi cá lóc đầu nhím và rô phi đơn tính tại xã Xuân Hóa và thị trấn Quy Đạt (huyện miền núi Minh Hóa) mang lại hiệu quả cao cho người dân.

Với diện tích ao nuôi gia đình thả 800 cá lóc đầu nhím, sau 5 tháng nuôi, tỉ lệ sống đạt 70%; cá có trọng lượng 0,7 kg. Nếu thu hoạch bán với giá 50 - 55 ngàn đồng/kg, thu được trên 40 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí (gần 17 triệu đồng), người nuôi được lãi khoảng 23 triệu đồng.

Đối với cá rô phi đơn tính thì tỉ lệ sống đạt trên 80%; cá có trọng lượng từ 0,4 - 0,5 kg. Thu hoạch bán giá từ 35 - 40 ngàn đồng/kg; sau khi trừ chi phí còn lãi được 16 triệu đồng. Các mô hình này đã mang lại thu nhập không nhỏ đối với người dân vùng miền núi và tận dụng được các ao hồ sẵn có để phát triển kinh tế hộ. T.PHÙNG

(BNT)