banner top trang chu moi
Tin trong nước
Sóng thần tràn qua Indonesia
Một góc ngôi làng trên đảo Bắc Pagai sau khi sóng thần tràn qua. Ảnh: AFP
Một góc ngôi làng trên đảo Bắc Pagai sau khi sóng thần tràn qua. Ảnh: AFP
Nhân viên cứu hộ được huy động tới khu vực xảy ra động đất sóng thần ở Indonesia. Ảnh: AFP
Một số ngôi nhà trên đảo Bắc Pagai không bị phá huỷ hoàn toàn nhưng hư hại nặng. Ảnh: AFP
Một số ngôi nhà trên đảo Bắc Pagai không bị phá huỷ hoàn toàn nhưng hư hại nặng. Ảnh: AFP
Vết tích nơi sóng thần tràn qua tại Bắc Pagai. Ảnh: AFP
Vết tích nơi sóng thần tràn qua tại Bắc Pagai. Ảnh: AFP
Người dân Padang ở phía tây đảo Sumatra sơ tán lên các vùng đất cao tránh sóng thần. Ảnh: AFP
Người dân Padang ở phía tây đảo Sumatra sơ tán lên các vùng đất cao tránh sóng thần. Ảnh: AFP
Ngổn ngang nơi sóng thần tràn qua. Ảnh: AFP
Ngổn ngang nơi sóng thần tràn qua. Ảnh: AFP
Ảnh: AFP
Nhân viên cứu hộ chuẩn bị chiến dịch hỗ trợ các nạn nhân động đất sóng thần tại Padang, Sumatra. Ảnh: AFP