banner top trang chu moi
Bài viết nổi bật trang chủ
Tăng cường quản lý lĩnh vực nuôi tôm
Từ đầu năm đến nay, cùng với sự bất ổn về giá cả thì tình hình dịch bệnh trên tôm nuôi diễn biến phức tạp. Ðến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Phú Tân (Cà Mau) có hơn 1.900 ha đất nuôi tôm công nghiệp, giảm so cùng kỳ năm trước.

 

quản lý ao tôm

Theo báo cáo của ngành chuyên môn, từ đầu năm 2014 đến nay, trên địa bàn huyện Phú Tân có 523 ha đất nuôi tôm công nghiệp bị thiệt hại, chiếm hơn 26% so tổng diện tích nuôi tôm công nghiệp hiện có trong huyện.

Ngành chuyên môn kết hợp với các xã, thị trấn cấp hơn 36 tấn hoá chất cho các hộ nuôi xử lý gần 100 ha ao nuôi. Tuy nhiên, hiện nay do nuôi ồ ạt, nhiều hộ nuôi không tuân thủ đúng quy trình, xây dựng ao đầm thiếu nơi xử lý nước, thiếu ao lắng nên không tránh khỏi tình trạng thải thẳng ra môi trường khi tôm bị bệnh, làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến nhiều hộ nuôi khác trong khu vực. Theo đó, diện tích tôm nuôi bị thiệt hại trên thực tế cao hơn rất nhiều so với số liệu báo cáo với ngành chức năng.

Theo thống kê, đến nay toàn huyện thu hoạch được hơn 1.000 ha trong tổng diện tích 1.900 ha nuôi tôm công nghiệp. Có hơn 40% diện tích tôm nuôi có năng suất khá, phần còn lại phải thu hoạch sớm do tôm bệnh. Thực tế này cho thấy, tỷ lệ tôm nuôi bị nhiễm bệnh và thiệt hại trong những tháng đầu năm nay khá cao.

Do đó, vấn đề bức xúc đặt ra là giúp người dân nâng cao kỹ thuật chọn giống, quản lý môi trường ao nuôi tôm, nhằm giảm thiểu khả năng thiệt hại để nâng cao hiệu quả sản xuất./.Download file đính kèm tại đây