banner top trang chu moi
Bài viết trang chủ
Miễn thuế giá trị gia tăng cho thức ăn chăn nuôi
Theo thông tin từ Văn Phòng Chính phủ, để hỗ trợ, khuyến khích phát triển chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất công nghiệp (hiện đang áp dụng là 5%).
 
Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định.
Đồng thời, bổ sung quy định doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi được hạch toán vào chi phí số thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh. Đối với số thuế GTGT đầu vào của máy móc, thiết bị, vật tư xây dựng tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT theo quy định.
 
 
 
 
Kho thức ăn thủy sản của Công ty Tongwei Việt Nam tại KCN Tân Hương, Châu Thành, Tiền Giang - Ảnh: Thành Công
Phối hợp với Bộ NN&PTNT, các địa phương có biện pháp quản lý giá mặt hàng thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước và nhập khẩu theo quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo thực hiện chính sách hỗ trợ đúng mục đích và đến với hộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.
Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung về thuế GTGT đối với một số mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp như: phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y… phù hợp với chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn và chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020.
Đối với Bộ NN&PTNT, Thủ tướng Chính phủ giao phối hợp với các bộ liên quan ban hành quy định về tiêu chuẩn chất lượng các mặt hàng thức ăn chăn nuôi, có biện pháp bảo hộ hợp lý sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước.