banner top trang chu moi
Giấy chứng nhận
Các giải thưởng của Vicato

Các giải thưởng của Vicato

                                   
  
 

 Sản phẩm xuất sắc nhất năm 2009

 

 

 

Huy chương vàng Hội chơ năm 2008

 

 

    

 

 

 Kỷ niệm chương VINACHEM

 

Công bố sản phẩm lưu hành toàn quốc

  
 
 
 

 Giải  thưởng sản  phẩm vì sức khỏe và sự phát triển cộng đồng

   Ảnh kỷ niệm với Bộ Trưởng Bộ Công Thương
  
  
 

  Lễ trao Huy chương tại TP HCM

 Lế tôn vinh Doanh nhân tại Dinh Thống Nhất


Download file đính kèm tại đây