banner top trang chu moi
Tin tức nội bộ
VICATO Tham dự Đại hội Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam Nhiệm kỳ III lần thứ 3

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Hội Nghề cá Việt Nam tổ chức hội nghị Ban chấp hành (BCH) Trung ương lần thứ 3 nhiệm kỳ III. Hội nghị đã thông qua kết quả hoạt động năm 2013, phương hướng hoạt động năm 2014, bầu bổ sung đại biểu vào BCH Trung ương cùng với sự góp mặt đông đủ của các đại biểu,các ban ngành trong đó có Công ty Cổ phần Phát triển VICATO - là hội viên của Hội Nghề Cá.

 

 

Năm 2013, Hội Nghề cá Việt Nam đã củng cố, phát triển hệ thống tổ chức, trong đó các đơn vị trực thuộc Hội hoạt động ổn định, đã kết nạp 11 đơn vị hội viên tập thể. Hoạt động bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên nông, ngư dân thông qua việc lên án, phản đối hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của phía Trung Quốc… cũng được triển khai mạnh mẽ. Bên cạnh đó, là các hoạt động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tham gia thực hiện chương trình, dự án, tư vấn, phản biện, chuyển giao công nghệ, mở rộng hợp tác quốc tế… 

Các đại biểu tham dự hội nghị đều đóng góp và chia sẻ những khó khăn, tồn tại của địa phương, biện pháp tháo gỡ để hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. 


 

 

 

Năm 2014, VICATO cùng với các hội viên khác tiếp tục tập trung thực hiện và hoàn thành những nhiệm vụ trên, trong đó trọng tâm là củng cổ và phát triển tổ chức; bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên nông, ngư dân; tham gia hoạt động Festival Thủy sản tại Phú Yên… Đặc biệt, VICATO sẽ tạo dựng thương hiệu ngày càng vững mạnh hơn và đồng hành với người nuôi thủy sản phát triển làm giàu. Không chỉ phát triển công ty mà còn đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của Hội Nghề Cá Việt Nam và sự phát triển chung của thủy sản nước nhà. 

 

Chủ tịch Nguyễn Việt Thắng Trao bằng khen cho các cá nhân và tập thể tiêu biểu 

 

 

Bằng khen VICATO và những thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác góp phần xây dựng Hội nghề cá Việt Nam năm 2013. 

 

Cung Le - VICATO