banner top trang chu moi
Văn hóa doanh nghiệp
Phương châm sống và kinh doanh hành thiện của cán bộ VICATO

 Từ bài thơ do Chủ tịch Tập đoàn tâm huyết sáng tác. Các cán bộ Công ty VICATO nguyện thực hiện đối nhân xử thế với khách hàng, bạn bè và đồng nghiệp theo lời của bài thơ đầy ý nghĩa hành thiện.

Dưới đây là bài thơ Do Chủ tịch Nguyễn Đức Thanh Sáng tác chúng tôi trân trọng tặng đến bạn bè đồng nghiệp của VICATO nhân dịp năm mới 2013.

Sống thiền hành

  

Tâm quán như đài gương

Tánh vô ngã vô trụ

Hạnh từ bi hỷ xả

Bác ái là pháp tu.

 

Không phân biệt trí ngu

Hành luôn theo thập thiện

Giao tiếp không trục lợi

Tinh tấn không cầu danh.

 

Nội khống chế thất tình

Ngoại sắc phòng lục dục

Cư xử duy chân thật

Điều phục tham sân si.

  

Thân quán như hoa sen

Gần bùn không ô trược 

 Thức không chấp hình tướng

Nghe không chấp thanh văn.

                                                                   

 

Đối nhân như đối phật 

Bố thí chẳng phô trương

Hỷ xả như cúng dường

Bác ái quên công đức.

 

Không mong người khâm phục

Bình thản trước ngợi khen

Thiểu dục và tri túc

Sống tự tại an nhiên.

 

Niệm chẳng sinh chẳng diệt

Giới chi chẳng bận tâm

Thiền chẳng cầu đắc chứng

Viên mãn thị như không!

                          Phúc Thanh 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TC