banner top trang chu moi
Video
Phỏng vấn hộ dân điển hình sử dụng VICATO trong nuôi cá năng suất cao

Cập nhật: ngày 08.8.2012 

Ngày 08 tháng 8 năm 2012 sau khi dự hội nghị khuyến nông, khuyến Ngư tại Tỉnh Hải Dương bàn về công tác tuyên truyền sử dụng mô hình nuôi VIETGAqP. VICATO đã đến Hộ dân Trần Văn Khoe và thật bất ngờ khi được ông cho biết bí quyết thành công, không dịch bệnh là làm tốt công tác khử trùng sử dụng Viên sủi VICATO.

Đây là Mô hình tốt ở Tứ kỳ Hải Dương - mỗi năm với diện tích 5,5 Ha gia đình Ông khoe thu lợi từ 800 đến 1 tỷ đồng tiền lãi

 


Dưới đây là Video nói về tâm sự của ông:

http://www.youtube.com/watch?v=yC9AWXqjwro&list=UUWv8xJPa7alRgxooRKs2ekQ&index=2&feature=plcp

  

 TCDownload file đính kèm tại đây